bagrunn 01

bagrunn 01
bakgrunn 01

torsdag 27. april 2017

Vurdering for læring: fremovermelding med video

I konseptet "Vurdering for læring" er et viktig premiss at elevene skal få konkrete og nyttige tilbakemeldinger de bruker i det videre arbeidet sitt - men hvordan kan vi sikre at de ikke bare legger det til side og fortsetter som før? I dette innlegget vil jeg se på hvordan vi kan flytte tilbakemeldingen fra læreren til midtveis i elevens arbeid og bruke video til dette.


fredag 16. desember 2016

iPad: Pages og Showbie - å rette tekster med "spor endringer"

Med innleveringer i Showbie er det mange muligheter for å gi tilbakemeldinger med retting, kommentarer som popper opp og lydfiler. Etter å ha gjort mye retting i denne appen, har jeg kommet frem til at det ofte blir rotete når jeg skal forandre noe i elevenes tekster. I dette innlegget vil jeg derfor se på hvordan man kan bruke "spor endringer"-funksjonen i Pages for å få mer ryddig retting.


tirsdag 6. desember 2016

Vurdering for læring i engelsk skriftlig

I høst har jeg hatt engelsk i en åttendeklasse og har valgt å fokusere på fortellinger det første halvåret. For å få til vurdering for læring fremfor vurdering av læring, har jeg derfor brukt temaene til å lage ganske like Oppgaver. Jeg har samarbeidet tett med norsklæreren til klassen, slik at elevene lettere kan bruke det de lærer i begge fag samtidig. Her følger en kort skisse på hvordan engelsken har blitt lagt opp. Det er ikke noen hokus-pokus-triks her, men kanskje noen enkle tips for å legge opp undervisningen mer helhetlig.


mandag 5. september 2016

Lydsymboler i Book Creator

Her er en enkel måte for å lage lydsymboler i Book Creator. I stedet for at lydsymbolet er det man trykker på, kan man enkelt sette inn et bilde. Du kan for eksempel ha flagg for ulike språk, eller et bilde av deg selv som lærer, her må man bruke fantasien og tilpasse det til boka du lager og de som skal bruke den.

fredag 12. august 2016

Bruk av podcast i undervisningen

Om sommeren har vi jo som regel fri, men når to lærere møtes blir det raskt skolesnakk. På camping utenfor Sandefjord snakket jeg i år med Annette fra Oslo, hun tok opp emnet "Hvordan kan vi bruke podcast i undervisningen?"


fredag 20. mai 2016

Programmering i mattetimen - Sphero og iPad til problemløsing

Tidligere skrev jeg om hvordan man lett kan starte programmering på iPad (kan leses her) og skisserte kort noen ideer. Dersom du har tilgang til Sphero, BB-8-Sphero eller en Roller, er det fort gjort å komme i gang.

Her finner du et enkelt matetmatikkopplegg der elevene skal programmere en robot til å flytte seg i gitte mønstre. Dette er fint som gruppeoppgaver, så man trenger ikke mange roboter. Jeg anbefaler å teste ut en robot før en går til innkjøp av flere, det kan være fint å samarbeide med naboskolen om innkjøp og heller låne av hverandre.

Håper dette kan være til hjelp for å komme i gang - bruk opplegget om du liker det og gjør gjerne dine egne vrier.

søndag 15. mai 2016

Koding med iPad i klasserommet

Det er mange flinke lærere  som får til mye med koding i klasserommet, men hvordan kan vi få med alle sammen? Og hvilke muligheter ligger det for å trekke programmeringen inn i forskjellige fag? Dette var utgangspunktet for mitt innlegg under NKUL i år. Her fortalte jeg litt om enkle måter å programmere på ved hjelp av en iPad med appen Tickle og en Sphero BB-8.